تاريخ روز : دوشنبه 30 فروردین 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سیمان تهران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

مدارك مورد نياز جهت تقسيم سهام بين وراث

1-   ثبت نام وراث درسامانه سجام      

2-   اصل اوراق سهام متوفي

3-   اصل گواهي فوت به انضمام كپي آن(كپي برابراصل گردد)

4-   اصل گواهي حصروراثت به انضمام كپي آن(كپي برابراصل گردد)

5-   اصل گواهي واريز ماليات برارث كه سهام شركتهاي داراي سهم متوفي  درآن اعلام شده باشد به انضمام كپي آن(كپي برابراصل گردد)

6-   اصل شناسنامه متوفي و وراث به انضمام كپي آن و در صورتيكه شناسنامه وراث داراي صفحه توضيحات باشد کپی آن نیز ضميمه گردد (صفحه دوم شناسنامه متوفي وهمسرالزامي مي باشد)

7-   اصل كارت ملي وراث به انضمام كپي آن

·    درصورت فوت شدن هريك ازوراث ارائه مدارك بندهاي فوق نيزالزامي  ميباشد.

  آدرس دفترمرکزی شرکت سیمان تهران : تهران خیابان فردوسی خ تقوی (کوشک) کوچه

  انوشیروانی پلاک5              

 نمابراداره سهام : 66753845                 تلفن شرکت : 66708391 (10خط)

 آدرس وبسايت : www.tehrancement.co.ir                                                                                               

 پستالكترونيكي : saham@tehrancement.co.ir

سايت سامانه سجام :  https://profilesejam.csdiran.com

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی